Næring/ Landbruk  

Elkam leverer elektriske anlegg for industri og landbruk med økt elsikkerhet.  

Elektriske anlegg i driftsbygninger utsettes for krevende driftsforhold. Syreholdige gasser, fukt, vann, støv, temperaturvariasjoner, høy energiflyt og brennbare omgivelser krever at det gjennomføres grundig prosjektering og fagmessig utførelse av anlegget.  

Vi er autorisert installatør av ELOTEC – brannvarslingsanlegg. 

Visste du at det finnes svært gode støtteordninger for solcelleanlegg til landbruket?

Ta kontakt for gode tilbud!


LED har for alvor gjort seg synlig og det er stadig flere som velger å oppgradere gamle lysanlegg:

Bilde fra lysanlegg på hall for avfallsortering
Bilde viser nye LED lysarmaturer i smøregrav