Vilkår og betingelser

For at vi skal ha best mulig samhandling vil dokumentet under vise deg de mest aktuelle vilkår og betingelser som kan komme til å være gjeldende i våre prosjekter.

ELKAM håndterer personopplysninger i samsvar med gjeldende krav og i retter seg etter eventuelle pålegg eller endringer fra det offentlige. Vi kan dele informasjon med våre samarbeidspartnere dersom det er nødvendig for det aktuelle oppdraget kunden bestiller.