Vilkår og betingelser

For at vi skal ha best mulig samhandling vil dokumentet under vise deg de mest aktuelle vilkår og betingelser som kan komme til å være gjeldende i våre prosjekter.

ELKAM håndterer personopplysninger i samsvar med gjeldende krav og i retter seg etter eventuelle pålegg eller endringer fra det offentlige. Vi kan dele informasjon med våre samarbeidspartnere dersom det er nødvendig for det aktuelle oppdraget kunden bestiller. Gode tilbakemeldinger

 

 ELKAM AS

Lygnaveien 440

4590 Snartemo

Org.nr 921 318 332 MVA Foretaksregistrert 

 

 

Følg oss på Facebook


Følg oss på InstagramBESØK VÅR STAND PÅ TINGET 2019!

 

 

 ELKAM AS

Lygnaveien 496

4590 Snartemo

Org.nr 921 318 332 MVA Foretaksregistrert